Is het wel verstandig om de camera met Wifi aan te sluiten, is een kabel niet stabieler?

Ja, een kabel is altijd stabieler. Als je makkelijk de camera met een kabel kunt aansluiten is dit de meest stabiele oplossing. Maar WiFi is een goed en ook flexibel alternatief, omdat je vrijer bent in je keuze waar je de camera wilt plaatsen.